[an error occurred while processing this directive]
hem > odling > jordiseringJordisering

Jordisering innebär, som namnet antyder, att man gräver ned avfallet direkt i jorden istället för att gå omvägen via traditionell kompostering. Tekniken förespråkas av Börje Gustavsson som också gett den namn. Han använder en jordborr för att underlätta grävningen och hålen kan även används för djupbevattning.

Alla typer av biologiskt avfall går bra att gräva ned, både trädgårds- och köksavfall samt gödsel. När man gräver ned köksavfall är det viktigt att täcka ordentligt med jord, minst 30 cm, för att inte locka skadedjur.

Gustavsson hävdar att miljöskadligt läckage uteblir, när avfallet bryts ned nere i jorden istället för i en ytlig kompost. Förutsättningen är förstås att det finns växter eller träd som kan ta upp de näringsämnen som bildas vid nedbrytningen.

En annan klar fördel gentemot vanlig kompostering är att man slipper avvara mark för en trädgårdskompost och/eller en maskkompost. För oss som odlar med mördarsniglar som nära grannar är jordisering av gräsklipp ett gödselalternativ istället för att använda det till täckning av jorden.

Text: Ulrika
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]