[an error occurred while processing this directive]
hem > odling > växtföljdSamodling
Samodling
Växtföljd

För att undvika sjukdomar och för att jorden inte ska utarmas ska olika grönsaker inte växa på samma plats varje år. Ett vanligt system är att dela in växterna i krävande (kål, selleri, gurka) mindre krävande (rotsaker, sallat, lök) och sådana som själva förser sig med kväve (bönor, ärter). Sedan delar man upp landet i fyra delar, sår gröngödsling på ett skifte och de andra tre grupperna på de andra. Där man hade gröngödsling förra året låter man de krävande växterna växa nästa år och så går skiftet runt.

Eftersom jag blandar så många olika sorter i varje bädd är det svårt att använda sig att detta skiftesbruk. Istället försöker jag se till att ingen bädd har samma grönsaker två år i rad och framför allt är jag noga med att kålväxter inte återkommer för ofta. Detta på grund av risken för klumprotsjuka som kan göra kålodling omöjlig under lång tid.

Jag tror att om man samodlar och blandar många växter i samma bädd plus att man hela tiden tillför mycket organiskt material minskas risken för sjukdomar och jordtrötthet avsevärt. Vid mer konventionell odling är däremot växtfölj mycket viktigt.

Text: Karin
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]